🍄 Zamówienia wysyłamy poniedziałek - czwartek do godziny 12:00. Darmowa dostawa do wszystkich zamówień powyżej 250 PLN 🍄

Ibogaina: Nadzieja czy zagrożenie w terapii uzależnień?

Maj 02, 2024 4 min czytania

Ibogaina – Sprzymierzeniec w Walce z Nałogiem. Poznaj możliwości i zagrożenia!

Ibogaina: Nadzieja czy zagrożenie w terapii uzależnień?

Ibogaina może być źródłem nowych perspektyw w leczeniu nałogów, choć nie jest ona wolna od potencjalnych zagrożeń. W tym artykule przyglądamy się działaniu ibogainy, jej możliwościach w pomocy osobom uzależnionym oraz zbieramy istotne informacje na temat bezpieczeństwa tego alkaloidu. Zapoznaj się z działaniem ibogainy, jej wpływem na organizm, a także z wynikami badań dotyczących tego alkaloidu.

Najważniejsze Informacje

 1. Ibogaina to psychoaktywny alkaloid używany w rytuałach i potencjalnie w leczeniu uzależnień, który wpływa na różne receptory w mózgu takie jak sigma-2, kappa-opioidowe oraz NMDA.
 2. Doświadczenie z ibogainą jest trójfazowe i może obejmować stany wizyjne oraz wewnętrzną podróż, a jej zastosowanie w leczeniu uzależnień zostało podparte badaniami, szczególnie w kontekście opiatów i nikotyny. Potencjalne zastosowanie ibogainy obejmuje leczenie uzależnień od opioidów, kokainy, alkoholu czy leczenia PTSD.
 3. Używanie ibogainy wiąże się z ryzykiem skutków ubocznych takich jak nudności, wymioty, ataksja czy zaburzenia rytmu serca, jednak trwają badania nad nowymi formami i alternatywami, takimi jak 18-MC, które mogą zredukować te negatywne efekty.

Ibogaina: Czym jest ten tajemniczy alkaloid?

Ibogaina to psychoaktywny alkaloid o skomplikowanej strukturze chemicznej, który występuje w roślinach z rodziny toinowatych, głównie w Tabernanthe iboga. Ibogaina jest pozyskiwana głównie z kory afrykańskiej rośliny, zwłaszcza z jej korzenia macierzystego. Niskie dawki ekstraktów z ibogainy były tradycyjnie używane przez rdzennych mieszkańców Afryki Zachodnio-Środkowej do zwalczania zmęczenia, głodu i pragnienia.

Choć ibogaina aktualnie jest rozważana jako potencjalne narzędzie w terapii uzależnień, jej pierwotne zastosowanie było raczej eksperymentalne. Stosowano ją w leczeniu uzależnień oraz w ramach terapii psychodelicznej, gdzie wywoływała stany wizyjne, które niekiedy były postrzegane jako uzdrawiające.

Mechanizm działania ibogainy na mózg

Ibogaina działa na mózg poprzez aktywację różnych receptorów. Ma stosunkowo wysokie powinowactwo do receptorów sigma-2, co wpływa na aktywność neuronów w mózgu i może prowadzić do zaniku symptomów głodu narkotykowego, oferując ulgę w objawach odstawienia na kilka dni do kilku tygodni po jednorazowej dużej dawce. Kolejnym aspektem działania ibogainy jest stymulacja receptorów kappa-opioidowych, co może przyczyniać się do łagodzenia ostrego bólu.

Oprócz tego, ibogaina działa jako agonista receptorów NMDA, co oznacza, że może się z nimi wiązać i aktywować, co z kolei wpływa na przekaźnictwo glutaminergiczne w mózgu. Wszystkie te mechanizmy działania wpływają na kontrolę ekspresji genów, co ma znaczenie dla neuroreceptorów i może przyczyniać się do przywrócenia stanu neuronalnego sprzed uzależnienia.

Fazy doświadczenia ibogainowego

Doświadczenie z ibogainą można podzielić na trzy fazy: wizyjną, introspekcyjną i integracyjną. W pierwszej fazie, obserwuje się efekty działania substancji, takie jak zmiana percepcji i pojawianie się obrazów, co jest związane z wywoływaniem stanów wizyjnych.

Faza druga to głębokie zanurzenie w wewnętrzną podróż, podczas której mogą wystąpić intensywne wizje i odczucia.

Faza integracyjna jest ostatnim etapem doświadczenia z ibogainą, w którym osoba poddaje się procesowi przyswajania i włączania w swoje życie wglądów uzyskanych podczas terapii. To czas, kiedy po zażyciu substancji, pacjent może doświadczyć przedłużonej introspekcji, trwającej nawet do 20 godzin, oraz możliwości spotkania z duchowym przewodnikiem, który asystuje w zrozumieniu i akceptacji przeżytych doświadczeń.

Zastosowanie ibogainy w leczeniu uzależnień

Jedną z najważniejszych wartości ibogainy jest możliwość zastosowania jej w terapii uzależnień. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii dowodzą jej skuteczności w leczeniu uzależnień, zwłaszcza od narkotyków oraz redukowaniu objawów zespołu odstawienia.

Ibogaina jest szczególnie skuteczna w leczeniu uzależnienia od opioidów, w tym heroiny i opiatów. W kulturach afrykańskich była używana w rytuałach inicjacyjnych. Badania wskazują również, że ibogaina może wywierać korzystny wpływ na zmniejszenie uzależnienia od nikotyny.

Proces leczenia uzależnienia za pomocą ibogain jest złożony i obejmuje zarówno terapię psychologiczną, jak i detoksykację organizmu. Przed rozpoczęciem leczenia, pacjent musi przejść przez odpowiednią ocenę medyczną. Stosowanie ibogainy w leczeniu uzależnień jest eksperymentalne, ale wyniki badań klinicznych przeprowadzonych w USA i Wielkiej Brytanii przedstawiają obiecujące rezultaty.

Historia medyczna ibogainy i przegląd prowadzonych badań klinicznych

Historia medyczna ibogainy sięga lat 60. XX wieku, kiedy to rozpoczęto pierwsze badania nad jej zastosowaniem medycznym. Wszystko zaczęło się od trzech osób, które organizowały konferencje na ten temat w różnych częściach świata, wierząc w uzdrawiającą moc wizji wywołanych przez ibogainę.

Obecnie prowadzone są badania kliniczne nad jej skutecznością w leczeniu uzależnień i PTSD. Niestety, wyniki pierwszych badań klinicznych związanych z ibogainą nie są dostępne, jednak naukowcy nadal prowadzą badania nad tą substancją, aby odkryć pełnię jej możliwości terapeutycznych.

Status prawny ibogainy na świecie

Status prawny ibogainy różni się w zależności od państwa. W niektórych krajach, takich jak:

 • Brazylia
 • Meksyk
 • RPA
 • Gabon
 • Nowa Zelandia
 • Holandia
 • Kostaryka

Jej stosowanie jest zgodne z prawem, natomiast w innych krajach obowiązują zakazy.

Istnieją jednak wyjątki od ogólnokrajowego zakazu, takie jak Oakland w Kalifornii oraz stan Oregon w USA, gdzie wprowadzono wyjątki od ogólnokrajowego zakazu.

Skutki uboczne i ryzyko związane ze stosowaniem ibogainy

Mimo obiecującego potencjału terapeutycznego ibogainy, istnieją również ryzyko i skutki uboczne związane z jej stosowaniem. Krótkotrwałe konsekwencje uboczne mogą obejmować:

 • nudności
 • wymioty
 • ataksję
 • nadwrażliwość na światło i dźwięk
 • zaburzenia rytmu serca

Obecnie prowadzone są badania nad długotrwałymi skutkami ubocznymi stosowania ibogainy, jednak naukowcy pracują nad opracowaniem nowych form ibogainy, takich jak TBG, które mają zachować jej terapeutyczne właściwości przy jednoczesnej redukcji skutków ubocznych.

Należy jednak zauważyć, że skutki uboczne ibogainy mogą różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak stan zdrowia i historia używania substancji przez osobę zażywającą ibogainę.

##Alternatywy dla ibogainy: 18-MC i podobne alkaloidy

Jedną z najbardziej obiecujących alternatyw dla ibogainy jest 18-MC (18-metoksykoronarydyna), syntetyczny analog ibogainy, który nie wykazuje właściwości psychoaktywnych. Obecnie 18-MC jest przedmiotem badań jako potencjalny lek i posiada w Stanach Zjednoczonych status badanego nowego leku (Investigational New Drug).

Podobnie jak ibogaina, 18-MC wydaje się odwracać uzależnienie jako chorobę mózgu, przyczyniając się do przeciwdziałaniu narkomanii. Niestety podobnie jak w przypadku ibogainy, nie odnotowano żadnych informacji na temat skutków ubocznych 18-MC.

Rytuały inicjacyjne i ceremonie religijne z użyciem ibogainy

Tradycyjne użycie ibogainy jest głęboko zakorzenione w kulturze afrykańskiej, gdzie jest używana w rytuałach inicjacyjnych i ceremoniach religijnych. Ceremonie te są częścią praktyk religijnych plemienia Bwiti, które od wieków używało ibogainy w celu uzdrowienia i oczyszczenia uczestników, a także w kontekście rytuałów inicjacyjnych do indukowania stanów wizyjnych.

Rytuał inicjacyjny praktykowany przez plemię Bwiti z wykorzystaniem ibogainy jest głęboko zakorzeniony w ich kulturze i duchowości, pełniąc funkcję przejścia i transformacji osobistej. Cały proces rozpoczyna się od wstępnej ceremonii, podczas której uczestnicy przygotowują się mentalnie i duchowo na nadchodzące doświadczenie. Ta krótka ceremonia, trwająca około godziny, jest tylko prologiem do głównej części rytuału, która może wydłużyć się do 20 godzin lub więcej i jest kluczowym momentem dla uczestników. W tej części rytuału stosuje się wyższe dawki ibogainy, aby wywołać intensywne stany wizyjne, które są niezbędne dla procesu duchowej inicjacji i osobistego odkrycia. Uczestnicy, często w otoczeniu doświadczonych przewodników duchowych, przechodzą przez serię prób i wyzwań, które mają na celu oczyszczenie, uzdrowienie oraz otrzymanie wglądu w głębsze warstwy własnej psychiki. To doświadczenie jest uważane za kluczowe dla osiągnięcia nowego poziomu świadomości i jest traktowane z wielkim szacunkiem oraz powagą w społeczności Bwiti.

Jednak nie tylko Bwiti używa ibogainy w swoich rytuałach. Ceremonie Mazateków, które są zazwyczaj prowadzone przez szamanki-kobiety (curandera), składają się z długich, złożonych i interesujących powtarzających się elementów. Te rytuały, choć mniej znane na świecie niż praktyki Bwiti, odgrywają ważną rolę w kulturze i duchowości Mazateków. W ceremoniach tych, ibogaina służy jako środek umożliwiający głęboką introspekcję i poszukiwanie wewnętrznej prawdy. Uczestnicy ceremonii, pod wpływem ibogainy, mogą doświadczać wizji i przeżyć, które mają kluczowe znaczenie dla ich osobistego rozwoju i zrozumienia otaczającego ich świata.

Ibogaina a inne substancje psychoaktywne

Ibogaina, chociaż jest unikalna w swoim działaniu i potencjale, nie jest jedyną substancją psychoaktywną używaną w celach terapeutycznych. Istnieją inne substancje, takie jak ayahuasca, 5-MeO-DMT i ketamina, które również są badane pod kątem ich potencjału terapeutycznego.

Jednak ibogaina różni się od tych substancji pod wieloma względami. Na przykład, chociaż ibogaina i ayahuasca są używane w celach terapeutycznych, różnią się składem chemicznym i efektami. Ibogaina działa głównie poprzez interakcję z receptorami serotoninowymi i glutaminergicznymi, podczas gdy ayahuasca zawiera inhibitory MAO, które chronią DMT przed rozkładem.

Podczas gdy ibogaina i 5-MeO-DMT dzielą wspólną klasę substancji chemicznych, znanych jako alkaloidy, ich wpływ na ludzki umysł i ciało jest odmienny. Ibogaina oddziałuje na szereg receptorów w mózgu w sposób, który może przynieść ulgę w objawach uzależnienia i odstawienia, natomiast 5-MeO-DMT jest znane przede wszystkim z silnych, krótkotrwałych efektów psychodelicznych. Obie substancje mogą wywołać stan halucynacji, jednakże różnice w ich mechanizmach działania prowadzą do odmiennych doświadczeń i potencjalnych zastosowań terapeutycznych.

Podsumowanie

Ibogaina, po dokładnym rozpatrzeniu jej właściwości, zastosowań i możliwych zalet oraz zagrożeń, wydaje się mieć potencjał w terapii uzależnień. Niemniej jednak, ze względu na nieuregulowany status prawny, potencjalne zagrożenia zdrowotne oraz ograniczoną wiedzę o konsekwencjach długoterminowego użytkowania, pozostaje substancją budzącą wiele kontrowersji.

Mimo to, badania nad ibogainą i jej pochodnymi, takimi jak 18-MC, nadal są prowadzone, a naukowcy na całym świecie poszukują nowych i bezpiecznych metod leczenia uzależnień. Może kiedyś ibogaina stanie się powszechnie akceptowaną i bezpieczną terapią dla tych, którzy cierpią na uzależnienia.

Najczęściej Zadawane Pytania

Czym jest ibogaina?

Ibogaina to związek chemiczny występujący w roślinie Tabernanthe iboga, wykorzystywany w leczeniu uzależnień, jednakże może powodować halucynacje.

Czy ibogaina jest legalna?

Ibogaina jest przeważnie nielegalna, z wyjątkiem krajów takich jak Brazylia, Meksyk, RPA, Gabon, Nowa Zelandia, Holandia i Kostaryka.

Jak długo trwa doświadczenie z ibogainą?

Doświadczenie z ibogainą może trwać od kilku godzin do kilku dni, składając się z trzech etapów: fazy wizyjnej, introspekcyjnej i integracyjnej.

Czy ibogaina jest skuteczna w leczeniu uzależnień?

Tak, badania naukowe potwierdzają skuteczność ibogainy w leczeniu uzależnień od narkotyków oraz redukowaniu objawów zespołu odstawienia.

Czy ibogaina ma skutki uboczne?

Tak, ibogaina może mieć krótkotrwałe skutki uboczne, takie jak nudności, wymioty i nadwrażliwość na światło i dźwięki. Warto rozważyć te ryzyka przed zastosowaniem ibogainy.